Tilslutningsafgift

Tilslutningsafgift til Aale Kabelnet

incl. montering på anvist sted i huset

excl. stikledning og nedgravning på egen grund 0.00 kr

Takstblad

Tilslutningsafgift 0
Åbningsgebyr                             600                                        
Filter montere 300
1. Rykker 100
2. Rykker 100

Udskriv

Opsætning af TV

Frekvens : 450000 Khz
NetværksID : Ny NetID
Identifikation : 64 QAM
Symbol Rate : 6875
 
Hjælp til opsætning af

Vejledning til Mail

Vejledning til opsætning
af Mail og adgang til WEB-Mail 
 
Opsætning af mail
 
 WEB-MAIL