Tilslutningsafgift

Tilslutningsafgift til Aale Kabelnet

incl. montering på anvist sted i huset

excl. stikledning og nedgravning på egen grund 0.00 kr

Takstblad

Tilslutningsafgift 0
Åbningsgebyr                             600                                        
Filter montere 300
1. Rykker 100
2. Rykker 100

Udskriv