Skip to main content

Kontingent og gebyrer

Kontingentpriser 1. januar 2024 – 31. december 2024.
Afrunding af beløb kan forekomme

Kontingentet og programafgift afregnes halvårlig.

De viste priser for tv er Mdl. betaling, for Internet Only ½ årlig betaling  

Der kan vælges Mdr - Kvart eller ½ årlig betaling.  Administrationsgebyr pr. opkrævning 10,- kr.


Pakkeskifte og genåbning af lukket tilslutning
  • Skifte til anden programpakke (pakkeskift): kr. 300,00.
  • Genåbning af en afbrudt tilslutning: kr. 300,00

For de medlemmer der ønsker at skifte programpakke til grundpakken eller mellempakken vil der blive monteret et filter. Filteret monteres af antenneforeningens servicefirma i den stander du er tilsluttet. Det betyder, at du kun kan se de betalingskanaler der sendes i pakken. Gebyret for pakkeskift betales for hvert pakkeskift fra en pakke til en anden pakke. Pakkeskift kan ske med min. 1 – 1½ måneds varsel. Dog skal betales programafgifter frem til det tidspunkt vi kan ændre pakken hos YouSee.

Ny tilslutning til kabelnettet
  • Tilslutningspris er på kr. 0,00,

 Antenneforeningen sørger for et tilslutningspunkt, som er en forsyningsstander ved vejen. Du skal selv sørge for etableringen af antennekabel inde på egen grund samt forbindelse og antennestik og eventuel forstærker (1 eller flere) inde i huset. Etableringen inde på egen grund kan udføres af Dansk Kabel TV, Vejle efter nærmere aftale. Tilslutningen af antennekabel i forsyningsstanderen skal foretages af Dansk Kabel TV.

Hvad består kontingentet af?

Kontingentet består af et foreningsbidrag, der dækker den daglige drift samt løbendevedligeholds- og anlægsarbejder i vort kabelnet. Endvidere dækker kontingentet programafgifter til betalingskanaler og afgift til COPYDAN.

Foreningsbidraget og programafgifterne er momspligtige, mens COPYDAN er momsfri. COPYDAN dækker ophavsretslige afgifter for de TV- programmer vi sender på antenneanlægget.

Det er en lovpligtig afgift og fastsættes hvert år af COPYDAN som en bestemt sats for hvert TV-program. COPYDAN-afgifterne er fritaget for moms, og beregnes derfor som momsfrit beløb på kontingentopkrævningen.

I kontingentet er ikke indeholdt betaling af internet eller IP-telefoni. Disse ydelser skal afregnes i et abonnement, der tegnes med udbyderen YouSee.dk.

Pakkeskifte og genåbning af lukket tilslutning
  • Skifte til anden programpakke (pakkeskift): kr. 300,00.
  • Genåbning af en afbrudt tilslutning: kr. 300,00

For de medlemmer der ønsker at skifte programpakke til grundpakken eller mellempakken vil der blive monteret et filter. Filteret monteres af antenneforeningens servicefirma i den stander du er tilsluttet. Det betyder, at du kun kan se de betalingskanaler der sendes i pakken. Gebyret for pakkeskift betales for hvert pakkeskift fra en pakke til en anden pakke. Pakkeskift kan ske med min. 1 – 1½ måneds varsel. Dog skal betales programafgifter frem til det tidspunkt vi kan ændre pakken hos YouSee.

Ny tilslutning til kabelnettet
  • Tilslutningspris er på kr. 0,00,

 Antenneforeningen sørger for et tilslutningspunkt, som er en forsyningsstander ved vejen. Du skal selv sørge for etableringen af antennekabel inde på egen grund samt forbindelse og antennestik og eventuel forstærker (1 eller flere) inde i huset. Etableringen inde på egen grund kan udføres af Dansk Kabel TV, Vejle efter nærmere aftale. Tilslutningen af antennekabel i forsyningsstanderen skal foretages af Dansk Kabel TV.

Hvad består kontingentet af?

Kontingentet består af et foreningsbidrag, der dækker den daglige drift samt løbendevedligeholds- og anlægsarbejder i vort kabelnet. Endvidere dækker kontingentet programafgifter til betalingskanaler og afgift til COPYDAN.

Foreningsbidraget og programafgifterne er momspligtige, mens COPYDAN er momsfri. COPYDAN dækker ophavsretslige afgifter for de TV- programmer vi sender på antenneanlægget.

Det er en lovpligtig afgift og fastsættes hvert år af COPYDAN som en bestemt sats for hvert TV-program. COPYDAN-afgifterne er fritaget for moms, og beregnes derfor som momsfrit beløb på kontingentopkrævningen.

I kontingentet er ikke indeholdt betaling af internet eller IP-telefoni. Disse ydelser skal afregnes i et abonnement, der tegnes med udbyderen YouSee.dk.